فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

تامين و خدمات بازرگاني

 


آقاي اكرمي اهم وظايف و مستندات مربوط به اداره تامين و خدمات بازرگاني

  1-  صدور حوالجات آرد و سبوس ، گندم

1-1-      درخواست متقاضي

1-2-      موافقت ومجوز تحويل سهميه

1-3-      واريز وجه كالا

1-4-      تسويه مقدار كالاي دريافتي سهميه قبل

2-            تهيه آمارهاي ماهانه فروش آرد ، سبوس ، گندم

3-            نگهداري سوابق اسناد مربوط به فعاليت هاي 1 و2

4-            تعيين سهميه گندم براي واحدهاي توليد آرد

5-      تطبيق حوالجات صادره آرد و اعلام وصول زينفعان براي صدور فرم نمونه 13 ( اجازه تبديل دستمزد كارخانجات )

6-            خريد گندم مازاد بر مصرف كشاورزان استان

7-            تهيه آمارهاي خريد گندم

8-            انجام برنامه هاي حمل گندم

9-            تهيه آمارهاي هفتگي مربوط به سيلوها – انبارها و كمسيون هاي كارخانجات آرد سازي

10-       مكاتبه واخذ اطلاعات مربوط به ميزان گندم توليدي در شهرستانهاي مختلف

11-       تعيين مباشرين خريد گندم

12-       تعيين عاملين تشخيص در فرآيند خريد گندم

13-       شناسائي مراكز خريد وذخيره سازي گندم

14-       برنامه ريزي براي دريافت گندم با سهولت براي كشاورزان

15-       شركت در كليه كميته هاي مربوط به ستاد خريد گندم

16-       ابلاغ برنامه حمل به شركتهاي حمل ونقل براي حمل گندم از مراكز مباشر

17-       تسويه حساب خريد گندم وهماهنگي با واحد مالي ومباشر

  

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام