فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

نان

اهم فعاليت آزمايشگاه در ارتباط با واحدهاي خبازي


بازديد و بازرسي از واحدهاي خبازي استان فارس :

آزمايشگاه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 3 با هدف ارتقاي كيفيت نان و تلاش در ارائه يك نان خوب و مأكول به دست مشتريان با انجام يك برنامه ريزي مدون اقدام به بازديدهاي ادواري از خبازيهاي سطح شهر شيراز و شهرستانهاي اطراف نموده و ضمن بازديد از واحدهاي خبازي و بررسي مشكلات موجود از جمله بهداشتي، ساختماني و ... رهنمودهاي لازم را به متصدي و كارگران خبازي ارائه مي نمايد.

اهداف بازرسي و بازديد از واحدهاي خبازي:

1- كنترل وضعيت بهداشت فردي و محيط

2- كنترل حواله آرد از نظر مطابقت با نوع آرد ارسالي و كارخانه ارسال كننده و تاريخ توليد و انقضاء

3- بررسي وضعيت انبار آرد از نظر مناسب بودن ميزان فضا و تهويه مناسب و چيدمان مناسب كيسه هاي آرد

4- كنترل مواد اوليه مثل آرد، نمك، مخمر يا خميرترش، آب، مواد افزودني

5- كنترل روش اضافه نمودن مخمر يا خميرترش به خمير و ارائه روش صحيح و اصولي اضافه كردن مخمر يا خميرترش به خمير

6- بررسي وضعيت دستگاه پخت نان از لحاظ مستهلك بودن و يا حرارت مستقيم يا غيرمستقيم بودن دستگاه و ترغيب متصدي خبازي جهت تعويض دستگاه پخت

7- بررسي رضايتمندي مشتريان از كيفيت نان توليد

8- بررسي رضايتمندي مشتريان از نحوه كار خبازي و رعايت ساعات پخت

9- كنترل وزن چانه

10- بررسي رضايتمندي واحد خبازي از كيفيت آرد ارسالي توسط كارخانه

11- نمونه برداري از نان توليدي و ارزشيابي آن در فرم هاي ارزشيابي

12- نمونه برداري از آرد ارسالي جهت انجام آزمونهاي لازم بر روي آن

13- كنترل نحوه اضافه نمودن مواد از لحاظ ترتيب و ارائه روش صحيح اضافه كردن

14- ارائه راهكارها و تكنيك هاي فني و علمي لازم براي بهبود در روند كار

 

 

 

 

2- نمونه برداري و انجام آزمايشات بر روي نمونه ها:

در بازديد از واحدهاي خبازي نمونه از نان توليدي و در صورت الزام نمونه اي از آرد ارسالي كارخانه برداشته و به آزمايشگاه شركت ارجاع خواهد شد. نان توليدي از لحاظ كيفي و با توجه به فاكتورهاي مورد نظر ارزشيابي مورد ارزيابي قرار گرفته و در فرم هاي تهيه شده امتيازدهي مي شوند و PH نان از نظر ميزان قليائيت اندازه گيري شده و در صورت خارج بودن PH از محدوده استاندارد نانوايان متخلف به امور تعزيرات آرد و نان و گندم استان معرفي خواهند شد.

بر روي آرد نمونه برداري شده از لحاظ اعتراض واحد خبازي بر روي سستي يا زبري و يا تيرگي نان آزمايشات گلوتن، اندازه ذرات و خاكستر انجام خواهد پذيرفت و در صورت عدم مطابقت با محدوده استاندارد با كارخانه ارسال كننده تماس تا نسبت به تعويض و جابجايي كيسه هاي آرد و پيگيريهاي لازم اقدام نمايد و تذكرات لازم طي نامه اي به كارخانه ارسال كننده آرد ارسال خواهد گرديد.

3- بررسي آردهاي شكايتي و نانهاي شكايتي:

نان هاي توليدي نامرغوب كه توسط مشتري تحت عنوان شكايتي به آزمايشگاه شركت غله ارجاع مي گردد از نظر فاكتورهاي كيفي مورد ارزشيابي قرار گرفته و در صورت نامرغوب بودن نان با هماهنگي اداره آرد و نان شركت با خبازي مذكور مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

همچنين آردهاي ارسالي شكايتي نيز از نظر فاكتور مورد شكايت مثل سستي، زبري، تيرگي و... مورد آزمون قرار گرفته و در صورت عدم انطباق استاندارد اقدام لازم صورت مي گيرد.

4- ارسال نتايج آزمايشات به پژوهشكده غلات:

فرم هاي ارزشيابي تكميل شده از هر تعداد واحد خبازي در پايان ماه به تفكيك نوع نان و همچنين نتايج آزمونهاي PH كه در فرم جداگانه اي درج مي گردد مجموعا" در پايان هر ماه طي نامه اي ضميمه و به مركز پژوهشهاي غلات شركت بازرگاني دولتي ايران ارسال خواهد شد.

5- اهم فعاليتهاي صورت پذيرفته آزمايشگاه شركت غله در بهبود كيفيت نان و نحوه فعاليت واحدهاي خبازي استان:

1- برگزاري دوره هاي آموزشي تئوري و عملي در زمينه تهيه نان مأكول و مناسب با همكاري سازمان آموزش فني و حرفه اي استان براي كارگران و متصديان و صنف خبازان استان.

2- برگزاري آزمون تئوري و عملي بعد از پايان دوره آموزشي و صدور مدرك فني و حرفه اي در صورت قبولي در آزمون.

3- تهيه جزوات آموزشي پخت نان و رعايت اصول نحوه توليد يك نان مناسب، رعايت مسائل بهداشتي، نحوه نگهداري و مصرف نان و ارائه به كارگران و متصديان و اتحاديه خبازان فارس.

4- تهيه بروشورهاي آموزشي در راستاي اطلاع رساني و فرهنگ سازي نحوه خريد، نگهداري و مصرف نان و نصب در واحدهاي خبازي و در معرض ديد مشتريان.

5- ترغيب مديران و مسئولين فني صنايع آرد استان در تهيه مقالات علمي و كتابچه هاي آموزشي نان و توزيع بين صنف خبازان.

6- ترغيب متصديان خبازي جهت تعويض دستگاههاي پخت نان از فرسوده و مستهلك و سنتي به دستگاه جديد و مدرن

7- ترغيب واحدهاي خبازي به انجام بهسازي خصوصا" در زمينه هاي بهداشتي و مرمت ساختمانهاي فرسوده و انبارهاي نگهداري آرد.

 

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام