فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

جلسه هماهنگی دفتر حقوقی و امور قراردادهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با واحد حقوقی اداره کل غله و خدمات بازرگانی فارس

جلسه هماهنگی دفتر حقوقی و امور قراردادهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با واحد حقوقی اداره کل غله و خدمات بازرگانی فارس
آقای جلال عسکر شمس مدیرکل دفترحقوقی و امور قراردادها ی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ضمن بازدید از مجموعه اداره غله و خدمات بازرگانی فارس
جلسه هماهنگی دفتر حقوقی و امور قراردادهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی  ایران با واحد حقوقی اداره کل غله و خدمات بازرگانی فارس


جلسه هماهنگی دفترحقوقی و امور قراردادهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی

 

ایران با واحد حقوقی اداره کل غله و خدمات بازرگانی فارس

 

آقای جلال عسکر شمس مدیرکل دفترحقوقی و امور قراردادها ی شرکت مادر تخصصی

 

بازرگانی دولتی ایران ضمن بازدید از مجموعه اداره غله و خدمات بازرگانی فارس در جلسه

 

هماهنگی دفتر حقوقی وامور قراردادها گفت واحد حقوقی و امور قراردادها از تجمیع 3 واحد

 

بزرگ حقوقی،قراردادها و مستند سازی بوجود آمده است که در گذشته فقط اداره مستند سازی

 

یک اداره کل مستقل بوده که در اداره کل حقوقی و قراردادها تجمیع شده است ، یعنی 2 تا اداره

 

کل شدند یک اداره کل، بنابر این حجم وسیعی از فعالیت را می طلبد و به مجموعه کارکنان

 

اداره غله  ، بالاخص واحد حقوقی و امورقراردادهای غله فارس خدا قوت و خسته نباشید گفتند

 

و پیشنهادات وراهکارهای لازم در حوزه حقوقی و قراردادها و پرونده های موجود ارائه نمودند.

 

آقای مهدی جمالی سرپرست محترم اداره غله و خدمات بازرگانی فارس نیز ضمن تشکر و خیر

 

مقدم به آقایان شمس وعمرانیان در بیانات مبسوط به توضیح مسائل و مشکلات واحد حقوقی

 

حوزه مدیریتی خویش پرداختند.

 

 

         روابط عمومی اداره غله و خدمات بازرگانی استان فارس1400/8/17  : تاریخ درج خبر

تعداد بازدیدها : 96  

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام