فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

بازدید مهندس جمالی سرپرست محترم اداره غله و خدمات بازرگانی استان فارس از مجتمع انبارهای سیوند و انبارهای مسقف سیلوی اکبرآباد

بازدید مهندس جمالی سرپرست محترم اداره غله و خدمات بازرگانی استان فارس از مجتمع انبارهای سیوند و انبارهای مسقف سیلوی اکبرآباد
آقای جمالی سرپرست اداره غله و خدمات بازرگانی استان فارس از انبارهای مکانیزه مجتمع ذخیره سازی سیوند
بازدید مهندس جمالی سرپرست  محترم اداره غله و خدمات بازرگانی استان فارس  از مجتمع انبارهای سیوند و انبارهای مسقف سیلوی اکبرآباد


بازدید مهندس جمالی سرپرست  محترم اداره غله و خدمات بازرگانی استان فارس

 

از مجتمع انبارهای سیوند و انبارهای مسقف سیلوی اکبرآباد

 

آقای جمالی سرپرست اداره غله و خدمات بازرگانی استان فارس از انبارهای مکانیزه

 

مجتمع ذخیره سازی سیوند فارس و انبارهای مسقف سیلوی اکبرآباد بازدید به عمل

 

آوردند و از نزدیک درجریان تخلیه ، بارگیری و میزان موجودی انبارهای فوق قرار

 

گرفتند و نکات وتوصیه های لازم بالاخص استانداردهای ایمنی را به جهت هر چه

 

بهینه تر کردن امورانبارها بیان داشت .

 

 

       روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان فارس

 

        1400/8/20  : تاریخ درج خبر

تعداد بازدیدها : 310  

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام