فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

ضدعفونی و مهیا سازی انبار ها و مراکز خرید گندم و دانه های روغنی

ضدعفونی و مهیا سازی انبار ها و مراکز خرید گندم و دانه های روغنی
باتوجه به شروع فصل خرید تضیمنی گندم و دانه های روغنی در استان ضدعفونی و مهیا سازی انبارها و محوطه های تحویل گندم و دانه های روغنی
ضدعفونی و مهیا سازی انبار ها و مراکز خرید گندم و دانه های روغنی


ضدعفونی و مهیا سازی انبار ها و مراکز خرید گندم و دانه های روغنی

باتوجه به شروع فصل خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی دراستان

ضدعفونی و مهیا سازی انبارها و محوطه های تحویل گندم و دانه های

روغنی منجمله مرکز خرید گله دار و علامرودشت و کارخانه آرد نصر لامرد 

از

نیمه ابتدایی فروردین ماه با نظارت عوامل تشخیص، عامل ذیحساب و مدیران

مراکز فوق و نماینده آزمایشگاه اداره غله استان انجام گرفته و منتج

به صورتجلسه نهایی عملیات گردیده است همچنین کالیبراسیون تجهیزات

آزمایشگاه جهت خرید گندم و دانه های روغنی توسط اداره کل استاندارد و

تحقیقات استان انجام گرفته و گواهینامه مربوطه توسط اداره  فوق صادر

 گردیده است.


روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان فارس1401/1/23  : تاریخ درج خبر

تعداد بازدیدها : 142  

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام